Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Symposium: Geestkrachtig vooruit

4 maart 2011 - Geplaatst onder: Angst

(Trimbos Mentaal Alert) – Op 24 maart 2011 wordt stil gestaan bij het tienjarig bestaan van het programma GeestKracht van ZonMw. Er is aandacht voor de bereikte resultaten op het gebied van angst- en stemmingsstoornissen, psychosen en gedragsstoornissen.

Lees meer


Tags: