Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Symposium: een gezonde geest in een gezond lichaam

9 juni 2012 - Geplaatst onder: Angst

(Persbericht) – GGz Breburg, het Trimbos-Instituut en de Universiteit van Tilburg organiseren op 29 november 2012 het Symposium ‘Een gezonde geest in eeng gezond lichaam’. Het symposium wordt georganiseerd ter gelegenheidvan de officiële opening van het Cantrum Lichaam, Geest en Gezondheid en het Kenniscentrum Lichaam en Geest.

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Dat is een gezegde dat we allemaal kennen en dat zo vanzelfsprekend lijkt dat het vaak vergeten wordt. Zolang het goed gaat is er ook geen vuiltje aan de lucht. Maar hoe houden we onze geest gezond wanneer we ten prooi vallen aan stress – en we merken dat ons lichaam daar ook een deuntje meeblaast? Wat geeft ons veerkracht bij het omgaan met stress en het gezond houden van lichaam en geest? En als we onverhoopt toch ons ziek gaan voelen of ziek worden, hoe onderscheiden we dan moeheid die past bij een chronische lichamelijke ziekte van moeheid door depressie of angst? Wat wil een huisarts weten als hij mensen met de combinatie van lichamelijke en psychische klachten gaat behandelen? Hoe verklaard of onverklaard zijn lichamelijke klachten bij psychische stoornissen en wat heeft het Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid te bieden aan patiënten met deze combinatie van klachten en hun verwijzers?

Onder voorzitterschap van Mw. Drs. Ariëtte van Reekum, Raad van Bestuur van GGz Breburg, gaan op 29 november 2012 sprekers als Prof.dr. Boudewijn van Houdenhoven, Dr. Jan Walburg, Trimbos-Instituut; Prof.dr. Jolanda de Vries, CoRPs, Universiteit van Tilburg; Dr. Harm van Marwijk, VUmc; en Prof.dr. Christina van der Feltz-Cornelis, leidinggevende van het Centrum voor Lichaam Geest en Gezondheid en het Kenniscentrum Lichaam en Geest, in op bovenstaande vragen. Daarnaast doen diverse experts uit den lande hun behandelaanbod voor mensen met lichamelijke en psychische klachten uit de doeken. Tevens zal aan de jonge onderzoeker met de beste onderzoeksposter op dit gebied een prijs worden uitgereikt door Prof. dr. Henk Garretsen, namens het bestuur van de Academische werkplaats Geestdrift van de Universiteit van Tilburg, GGz Breburg en GGz Eindhoven. Doelstelling van het Symposium is algemene gedachtenpatronen over stress, het al dan niet verklaard zijn van lichamelijke klachten, mogelijkheden voor preventie en behandeling, en de rol van veerkracht uit te dagen aan de hand van de laatste stand van de wetenschap. En daarnaast om een overzicht te geven van de stand van zaken op het gebied van behandeling, preventie, E health en samenwerkingsmogelijkheden bij de aanpak van de combinatie van lichamelijke en psychische klachten, waarmee verwijzers uit de eerste lijn, uit de ziekenhuissetting en de GGz op landelijk niveau uit de voeten kunnen.

Heeft u vragen of wilt u zich alvast aanmelden? Neem contact op met Marja van der Meulen (Congresbureau M2support) via info@m2support.nl of 06-19226525.


Tags: