Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Symposium ‘Autisme en depressie’

22 juli 2014 - Geplaatst onder: Angst, Depressie

(VGN) – Depressie is een bijkomende stoornis die vaker voorkomt bij mensen met autisme dan bij de doorsnee bevolking. Het is niet altijd eenvoudig om dit te herkennen en aan te pakken. We nemen de signalen van depressie door bij mensen met autisme met en zonder verstandelijke beperking. U krijgt handvatten om een depressie te herkennen. Vanuit het biopsychosociaal model nemen we de oorzaken van het ontstaan van een depressie door. 

In een workshop die aansluit op het symposium van 23 september jl. gaat Sylvie Carette dieper in op het in het symposium aangereikte kader. Het maximaal aantal deelnemers aan deze workshop is 25 personen.

Een depressie treft niet alleen de persoon met autisme maar ook de volledige omgeving.


Vanuit het biopsychosociaal model bekijken we hoe je mensen met autisme en een depressie kunt ondersteunen. De nadruk ligt vooral op de biologische en sociale aspecten en minder op het psychologische luik.


Daarnaast focussen we op preventie van depressie en bekijken welke elementen hiertoe kunnen bijdragen. Een invalshoek om preventief naar depressie te kijken is de stelling dat de afwezigheid van een depressie, niet altijd betekent dat iemand gelukkig is.


Vanuit de positieve psychologie halen we ideeën om de veerkracht van mensen met autisme en een verstandelijke beperking te versterken.


Tags: