Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Succesvol preventieprogramma tegen angst en depressie bij kinderen

14 oktober 2015 - Geplaatst onder: Angst, Behandelmethoden, Depressie

‘VRIENDEN voor het Leven’, een preventieprogramma tegen angst en depressie bij kinderen, is zeer effectief in het verminderen van angst- en depressieve klachten. Het programma wordt uitgevoerd door GGZ-medewerkers in Amsterdam.

Kinderen die deelnamen aan het programma hadden minder angst- en depressieklachten dan kinderen met vergelijkbare klachten die het programma niet volgden. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Mia Kösters. Zij promoveert 22 oktober aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. 

Preventie van angst en depresie op school
Angst en depressie behoren tot de meest voorkomende aandoeningen bij volwassenen en kinderen. Preventie is daarom van groot belang en eerder onderzoek naar ‘VRIENDEN voor het Leven’ liet vooral positieve effecten zien. ‘VRIENDEN voor het Leven’ was echter nog niet eerder onderzocht nadat het al een paar jaar in de dagelijkse schoolpraktijk werd uitgevoerd.

Kösters: “Wanneer een preventieprogramma in de praktijk wordt uitgevoerd, kan het gebeuren dat het na verloop van tijd anders wordt uitgevoerd dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dat kan gevolgen hebben voor de effectiviteit. We onderzochten daarom de effectiviteit en uitvoer van ‘VRIENDEN voor het Leven’ in de dagelijkse schoolpraktijk. En ook nu bleek het programma effectief.”

Eerder hulp bieden, maar wel effectief
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de jeugdhulp, zoals vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet. Eén van de doelen van de nieuwe wet is het eerder bieden van juiste én effectieve hulp om het beroep op dure gespecialiseerde hulp te verminderen.

Het blijkt dat het programma ‘VRIENDEN voor het Leven’ een bijdrage aan dit doel kan leveren als relatief goedkope en effectieve preventieve interventie. Kösters: ”We hopen dan ook dat dit programma in de toekomst door meer gemeenten in Nederland wordt omarmd en in de praktijk wordt toegepast.”

Naar de site van het Vriendenprogramma.


Tags: