Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Suïcidepreventie in de praktijk

12 april 2010 - Geplaatst onder: Suïcide

(Vrije Universiteit) –
Onlangs verscheen het boek ‘Suïcidepreventie in de Praktijk’ van Ad Kerkhof, hoogleraar klinische psychologie aan de Vrije Universiteit en Bert van Luyn, klinisch psycholoog-psychotherapeut. Kerkhof en zijn collega leveren met dit boek een belangrijke bijdrage aan de terugdringing van het aantal suïcides.


Nederland kent internationaal gezien een laag suïcidecijfer, namelijk 1500 gevallen per jaar. Toch is elke zelfmoord er één te veel.


Het boek ‘Suicidepreventie in de praktijk’ richt zich op wat de hulpverlener kan doen: welke vragen moet hij stellen, wanneer, hoe zorgt hij voor continuïteit van zorg, waar moet hij op letten bij een risicotaxatie. De besproken onderwerpen variëren van de onderkenning van suïcidale jongeren op school tot de behandeling van de chronische suïcidale patiënt. Praktische aanwijzingen voor crisisinterventie en voor cognitieve gedragstherapie bij suïcidale patienten worden gepresenteerd met gevalsbeschrijvingen. Het boek beschrijft de dagelijkse praktijk van de meest recente multidisciplinaire richtlijnen voor beoordeling en behandeling van suïcidale patiënten.


Tags: