Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Suïcidale mensen ontvangen meestal geen hulp

21 juli 2011 - Geplaatst onder: Suïcide

(Trimbos Instituut) – Het tijdschrift British Journal of Psychiatry publiceerde de resultaten van een wereldwijd onderzoek naar het zorggebruik voor psychische problemen van mensen die denken aan suïcide. Meestal ontvangen zij geen hulp hiervoor.

De onderzoekers maakten gebruik van de gegevens van 55.302 respondenten uit 21 landen die aan de “WHO World Mental Health Surveys” meedoen. Dit is een wereldwijde psychiatrisch-epidemiologische studie uit de algemene bevolking, inclusief Nederland. In die landen werd hetzelfde instrument gebruikt om psychische aandoeningen en suïcidaliteit te bepalen. In Nederland lag de projectleiding bij het Trimbos-instituut en de Rijksuniversiteit Groningen.

Resultaten
Tweevijfde van de respondenten met suïcidaliteit in het jaar voorafgaand aan het interview had in die tijd zorg voor psychische problematiek ontvangen (17% in de armere niet-westerse landen tot 56% in westerse landen). 

Zorg werd vooral ontvangen van de huisarts (22%), psychiater (15%) of niet-psychiater (15%). Mensen met suïcide pogingen kregen vaker zorg dan mensen met alleen suïcide ideatie of plannen. Redenen om geen hulp te zoeken waren: geen behoefte (58%), attitudes zoals het probleem zelf willen oplossen (40%) en structurele barrières zoals financiën (15%). Slechts 7% noemde stigma als reden om geen hulp te zoeken.

De meeste mensen met suïcide ideatie, plannen en pogingen ontvangen geen hulp voor hun psychische problemen. Dit wordt met name in de armere niet-westerse landen gezien.

Met cultuur-specifieke factoren die van invloed kunnen zijn op het proces van hulp zoeken zou rekening gehouden moeten worden om de zorg voor psychische problematiek te verbeteren.

Lees een korte samenvatting van het artikel

Bruffaerts R, Demyttenaere K, Hwang I, Chiu WT, Sampson N, Kessler RC, Alonso J, Borges G, de Girolamo G, Graaf R de, Florescu S, Gureje O, Hu C, Karam EG, Kawakami N, Kostyuchenko S, Kovess-Masfety V, Lee S, Levinson D, Matschinger H, Posada-Villa J, Sagar R, Scott KM, Stein DJ, Tomov T, Viana MC, Nock MK. Treatment of suicidal people around the world. British Journal of Psychiatry 2011; 199: 64-70.