Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Studie VS wijst uit: artsen nemen geestelijke gezondheid niet zo serieus als de fysieke

8 april 2016 - Geplaatst onder: Behandelmethoden, Depressie

Het stigma op psychische aandoeningen is nog altijd aanwezig. Een stereotiep, negatief geladen beeld kan mensen met een geestelijk gezondheidsprobleem zodanig beïnvloeden dat er geen adequate medische hulp wordt gezocht. Amerikaans onderzoek suggereert nu, dat dit stigma zelfs een onbewuste tendens creëert onder medische professionals.

Het onderzoeksteam onder leiding van Tara F. Bishop* stelt dat artsen geestesziekten niet zo serieus nemen als fysieke aandoeningen. De studie laat volgens hen zien dat artsen het nalaten om patiënten met de diagnose depressie een follow-up in de behandeling te geven.

Ook lijken de behandelaars minder bereid om hun depressiepatiënten te helpen om met hun aandoening om te gaan. En meer betrokken te zijn bij de behandeltrajecten van patiënten met chronische fysieke aandoeningen, zoals diabetes.

De onderzoekers maakten gebruik van de gegevens van duizend Amerikaanse eerstelijnszorginstellingen. Deze gegevens werden tussen 2006 en 2013 verzameld. Ze vergeleken vervolgens de behandelstappen die artsen namen bij patiënten met een depressie met de behandelmethode om congestief hartfalen, astma en diabetes te behandelen.

Niet hetzelfde zorgniveau

Naar voren kwam dat mensen met fysieke kwalen werden behandeld volgens het juiste protocol voor een chronische aandoening. Hierin lichten artsen hun patiënten voor over hun conditie en herinneren hen aan hun specifieke behandelingsplan. Mensen met een depressie kregen niet hetzelfde zorgniveau.

De onderzoekers noemen de bevindingen verontrustend, omdat veel patiënten een behandeling voor depressie uit de eerstelijnszorg zoeken. Dit heeft, in Amerika althans, meestal te maken met de beperkingen die de ziektekostenverzekering stelt, maar kan ook te maken hebben met het bestaande stigma.

Terugval voorkomen

“Depressie kan meerdere malen in iemands leven voorkomen. Om een terugval te voorkomen zijn begeleide aanpassingen in de leefstijl nodig”, licht onderzoeker Sagar Parikh toe in een interview met Huffington Post. Daarmee zegt de onderzoeker dat een depressie veel gelijkenis vertoont met fysieke aandoeningen zoals, bijvoorbeeld, een hoge bloedruk. Zowel instanties in de gezondheidszorg als de maatschappij in haar geheel beschouwen deze fysieke aandoeningen als belanghebbend genoeg om een goede follow-up van een arts te krijgen. Parikh vraagt zich af ‘waarom we depressie niet in hetzelfde licht kunnen bekijken’?

“Een meer accepterende maatschappelijke instelling helpt op zich niet om psychische aandoeningen te genezen, maar het zal in elk geval helpen de problematiek te managen.  Een geliefd iemand met diabetes vertel je immers ook niet ‘zich niet aan te stellen’? En een dokter zou een patiënt met kanker niet aan zichzelf overlaten. Ernstige ziekten zoals deze vereisen een daadkrachtige behandeling en de juiste zorg, met als duidelijk doel mensen in staat te stellen om een volwaardig, gezond leven te leiden.”

Lees het Engelstalige onderzoek: Care Management Processes Used Less Often For Depression Than For Other Chronic Conditions In US Primary Care Practices

* Tara F. Bishop – Department of Healthcare Policy and Research at Weill Cornell Medical College, in New York City.

Tags: