Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Studie naar online aanbod Slapeloosheid onder controle

27 januari 2015 - Geplaatst onder: Angst, Behandelmethoden, Overig

(GGZ inGeest) – Hoogleraar klinische psychologie Annemieke van Straten en verpleegkundig specialist Els Dozeman deden onderzoek naar de effectiviteit van het online behandelaanbod bij slaapproblemen. ‘Deze studie laat zien dat de slaapproblemen verbeteren door CGT aan te bieden via internet met ondersteuning van een coach. Deelnemers waren tevreden met de cursus en de mensen gingen beter slapen. Er zijn ook aanwijzingen dat het gebruik van slaapmedicatie afneemt door de cursus’, concluderen beide onderzoekers.

‘Eerdere meta-analyses hebben al laten zien dat zelfhulp effectief is voor slaapproblemen. De effecten in deze studie zijn zelfs beter dan die in de meta-analyses. Wellicht komt dit doordat de mensen in deze studie elke week feedback kregen van een coach. Dit kan ook de reden zijn van de lage drop-out en de grote tevredenheid met de interventie. In het algemeen geldt voor e-healthinterventies dat de effecten beter zijn wanneer enige vorm van ondersteuning wordt geboden.’

‘Dit is ook op het gebied van slapeloosheid inmiddels aangetoond. De effecten van deze internetcursus lijken ongeveer in dezelfde orde van grootte te liggen als die voor face-toface CGT. Er zijn helaas weinig studies die een directe vergelijking maken tussen internet- en face-to-face behandeling. Voor depressie is dit wel gedaan en uit deze studies blijkt dat internetbehandelingen net zo effectief zijn als face-to-face behandelingen.’

Lees hier meer.