Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Stress, angstklachten en somberheid onder mantelzorgers van mensen met dementie

15 april 2010 - Geplaatst onder: Angst

(Mezzo) – Mantelzorgers van mensen met dementie hebben nogal eens te maken met stress, angstklachten en somberheid. Agressie, apathie en prikkelbaarheid is gedrag dat het meest emotioneel belastend is voor de mantelzorgers. Zo blijkt uit onderzoek van VU Medisch Centrum in opdracht van DeMentalCoach, dat telefonisch hulp biedt aan mantelzorgers van mensen met dementie.

Gemiddeld verlenen de mantelzorgers die contact opnmen met DeMentalCoach, zes dagen in de week zorg. 44 Procent van hen heeft problemen met de eigen geestelijke gezondheid zoals stress, angstklachten en/of somberheid.

Van de ondervraagde mantelzorgers is 89 procent vrouw en de gemiddelde leeftijd is 62 jaar. Bijna de helft is partner en 42 procent is (schoon)dochter of zoon van de persoon met dementie. De overigen zijn andere fanilieleden of vrienden.

Telefonische hulp
DeMentalCoach biedt telefonische hulp aan naasten van mensen met dementie in tien telefonische sessies. Zij kunnen hun hart luchten, adviezen inwinnen en hun problemen bespreken. DeMentalCoach wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en ondersteund door Alzheimer Nederland en Vilans.

Ga hier naar DeMentalCoach


Tags: