Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Sterk verband tussen migraine en paniekstoornis

18 februari 2011 - Geplaatst onder: Angst

(Silhouet Literatuurscreening) –

Een groep van 54 patiënten met een paniekstoornis deed mee aan deze studie. De leeftijden liepen uiteen van 20 to 71 jaar. Van deze patiënten hadden 43 last van hoofdpijn en wel migraine (61.1%), spanningshoofdpijn en clusterhoofdpijn. Bij patiënten met de combinatie gaf een behandeling van de paniekstoornis bij 19 patiënten (57.6%) ook een verbetering van de migraine. Paniekstoornis trad bij patiënten die migraine hadden op een vroegere leeftijd op dan bij patiënten die geen migraine hadden. Gezien de sterke samenhang tussen paniekstoornis en migraine is het gunstig dat de therapie van de paniekstoornis ook effectief is in het voorkómen van migraine.

Yamada et al. High prevalence of comorbidity of migraine in outpatients with panic disorder and effectiveness of psychopharmacotherapy for both dsorders: A retrospective open label study. Psychiatry Research. 2011; 185(1-2): 145-148.


Tags: