Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Stepped care en Collaborative care onderzoeksdag voor professionals

9 april 2009 - Geplaatst onder: Angst

(www.trimbos.nl) – Op 20 mei 2009 vindt op het Trimbos-instituut de Stepped care, Collaborative care onderzoeksdag plaats. Stepped care en Collaborative care zijn behandelvormen waarin verschillende hulpverleners met elkaar samenwerken volgens een stapsgewijs behandelmodel.   De meeste ervaring is tot nu toe opgedaan met de behandeling van angststoornissen en depressie in de huisartsenpraktijk.

In Nederland zijn diverse onderzoekgroepen actief zijn op het gebied van stepped care en collaborative care bij depressie en angststoornissen.  Uitwisseling van ervaringen tussen de verschillende onderzoeksgroepen ontbreekt nog op dit moment.

Daarom wordt dit voorjaar een bijeenkomst georganiseerd waarop een uitwisseling plaats vindt tussen de diverse onderzoeksgroepen. De bedoeling van deze dag is het presenteren en bespreken van onderzoeksplannen, aanpak en resultaten en het inventariseren van de behoefte aan een meer structurele vorm van uitwisseling.

Voor meer informatie over  de Stepped care, Collaborative care onderzoeksdag kunt u contact opnemen met: Nelleke Zon (nzon@trimbos.nl)


Tags: