Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Steeds terugkerende gedachten die nare gevoelens oproepen?

3 maart 2015 - Geplaatst onder: Angst, Behandelmethoden, Depressie, Dwangstoornissen, Meedoen onderzoek

Proefpersonen gezocht voor een onderzoek naar denkstijlen, emoties en gedrag bij vier verwante stoornissen.

Heeft u last van storende gedachten die steeds terugkomen en die angst of andere nare gevoelens oproepen?

En probeert u die gevoelens te verminderen of kwijt te raken door bepaalde dingen te doen? Dan bent u mogelijk geschikt om mee te doen als proefpersoon aan ons onderzoek.

Veel mensen met eetstoornissen, autisme spectrum stoornis, body dysmorphic disorder (stoornis in de lichaamsbeleving) en obsessief-compulsieve stoornis hebben last van steeds terugkerende gedachten die angst of andere nare gevoelens oproepen.  Met bepaald gedrag proberen zij deze gevoelens te beteugelen. Ook dit gedrag ervaren zij als storend.

De vier genoemde stoornissen komen vaak samen voor en vertonen veel overeenkomsten

Met dit onderzoek hopen we meer inzicht te krijgen in de overeenkomsten en verschillen in denkstijlen, emoties en gedragingen bij mensen met deze stoornissen. Zo gaan we beter begrijpen wat de mechanismen zijn die aan deze vier stoornissen ten grondslag liggen. De uitkomsten kunnen  gebruikt worden om bestaande behandelingen te verbeteren en nieuwe behandelingen te ontwikkelen.

Wij zijn op zoek mannen en vrouwen die worstelen met zulke storende gedachten en gedragingen en die willen deelnemen aan dit onderzoek . Meedoen kan vanaf 16 jaar. Het onderzoek bestaat uit het invullen van  vragenlijsten (mogelijk via internet) Dit kost u eenmalig in totaal ongeveer  1 uur.

Aanmelden of meer informatie?

Uitgebreide informatie over het onderzoek vindt u hier.
Wilt u meedoen aan het onderzoek? Ga dan naar de volgende webpagina:
https://nl.surveymonkey.com/r/Onderzoek_Obsessief_compulsieve_kenmerken

Indien u vragen heeft of de vragenlijsten liever op papier wil invullen, kunt  u contact opnemen met Alexandra Dingemans, senior onderzoeker  Centrum Eetstoornissen Ursula in Leiden, via a.dingemans@centrumeetstoornissen.nl (onder vermelding van onderwerp: ‘OC spectrum onderzoek’).