Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Steeds meer mensen naar de psycholoog

23 juli 2009 - Geplaatst onder: Angst

(www.psy.nl) – Steeds meer mensen gaan naar een psycholoog. Stemmingsklachten, zoals angsten en depressies, en interpersoonlijke problemen zijn de belangrijkste redenen waarom er hulp wordt gezocht. Dat staat in het jaarbericht 2008 van de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE).

“Het is geen verrassing dat de vraag naar eerstelijnspsychologische zorg in 2008 flink is toegenomen”, schrijft Hans Kamsma voorzitter van LVE in het voorwoord van het jaarbericht. De reden van de groei is volgens hem de opname van psychische hulp van een eerstelijnspsycholoog in de basisverzekering. ‘Nu kunnen mensen met een tientje eigen bijdrage per consult naar de psycholoog en daar zijn we blij mee.’

Meer vrouwen dan mannen
In 2008 brachten zo’n 90.000 mensen een bezoek aan een psycholoog. Het jaar daarvoor ging het om 84.000 mensen en in 2006 om 76.000. Volgens het verslag zochten meer vrouwen dan mannen hulp en is de helft van de cliënten tussen de 31 en 50 jaar. Van de mensen die naar de psycholoog gaan, heeft een kleine 65 procent een baan of eigen bedrijf, is negen procent ziek of arbeidsongeschikt en een kwart laagopgeleid. Negen procent van de cliënten is jonger dan 21 jaar.

Wachttijd verder opgelopen
De huis- of bedrijfsarts schakelt volgens de LVE steeds vaker een psycholoog in voor zijn patiënten: 63 procent van de cliënten is doorverwezen. Het aantal mensen dat op eigen initiatief komt, ligt al jaren rond de 28 procent.

Hoewel een derde van alle mensen die om hulp vraagt binnen een week bij een eerstelijnspsycholoog terecht kan, is de wachttijd in 2008 verder opgelopen. Volgens het verslag moesten mensen in 2008 zeventien dagen wachten op hulp. In 2007 ging het om 14,4 dagen en in 2006 13,2 dagen. ‘Deze oplopende wachttijd is een direct gevolg van het onderbrengen van de eerstelijnspsychologische zorg in het basispakket en een capaciteitstekort.’

Meer sessies vergoeden
Psychische hulp van een eerstelijnspsycholoog is sinds 2008 opgenomen in de basisverzekering. Cliënten krijgen maximaal acht sessies vergoed. Vrijwel alle aanvullende verzekeringen vergoeden nog eens vier extra zittingen. Volgens de LVE zijn acht sessies voor driekwart van de cliënten voldoende, maar heeft vijftien procent negen tot twaalf zittingen nodig. ‘Daarom blijven wij pleiten voor opname van twaalf in plaats van acht sessies in de basisverzekering.’

‘Voor’ “meer” informatie over de LVE zie http://www.lve.nl/.


Tags: