Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

SMS om weerbaarheid bij depressie te vergroten

8 november 2010 - Geplaatst onder: Behandelmethoden

(Trimbos Instituut) – Het Trimbos-instituut en de Rijksuniversiteit Groningen starten een proefproject om via SMS de weerbaarheid te vergroten van mensen die depressief waren.

Het proefproject is onderdeel van www.depressievrij.nl, een training ter voorkoming van terugval bij depressie die momenteel wordt onderzocht op effectiviteit.

Mensen in de herstelfase van een depressie ontvangen in dit proefproject twee keer per maand een SMS met de vraag hoe het met ze gaat. De antwoorden worden verwerkt in een grafiek. Hierdoor ontstaat een overzicht van de stemming door de tijd heen waarna gerichte feedback kan worden gegeven. Terugkeer van depressieve klachten kan op deze manier sneller worden herkend. Daarnaast kan men via de mobiel of via internet een specifieke training ontvangen gericht op preventie van terugval. De ervaringen met de eerste deelnemers aan het proefproject zijn goed.

Terugval voorkomen
Wanneer iemand één of een aantal depressieve episodes heeft meegemaakt is de kans groot dat de depressie in de toekomst terug zal komen. Om het risico op depressieve terugval te verkleinen is controle en een goede behandeling nodig. Ook wanneer mensen zijn opgeknapt van een depressie. In deze studie wordt onderzocht of het volgen van depressieVRIJ, een psychologische training die geheel via het internet gedaan kan worden, het risico op terugval bij depressie vermindert.

De stemmingscontrole via SMS is onderdeel van een landelijke studie naar het voorkomen van terugval bij depressie met behulp van e-mental health. Hierin zal tevens de kosteneffectiviteit van deze behandelmethode worden onderzocht. Het onderzoek naar Depressievrij wordt uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met het Trimbos-instituut en met financiering door ZON-MW.


Tags: