Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Sekseverschil bij risico op suïcide op latere leeftijd na eerdere pogingen

29 september 2009 - Geplaatst onder: Suïcide

(www.medicalnewstoday.com) – Herhaalde suïcidepogingen geven een verhoogd risico op suïcide bij oudere vrouwen, terwijl vooral de ernst van de pogingen een verhoogd risico geeft bij mannen. Onderzoekers in Zweden hebben van 100 patiënten die suïcide hebben gepleegd het medisch dossier en daarbij de eerdere pogingen onderzocht. Ze vergeleken deze groep ernstig depressieve mensen met een soortgelijke groep patiënten die zich niet hadden gesuïcideerd. Het risico op een suïcidepoging verminderde bij de controlegroep naarmate de mensen ouder werden. Mannen die zich gesuïcideerd hadden, vertoonden echter een specifiek patroon van herhaling en ernst in pogingen.

Een suïcidepoging wordt gezien als één van de belangrijkste voorspellers voor een suïcide tijdens een depressie. Wanneer pogingen vaker voorkomen of ernstig zijn, wordt aangenomen dat het risico op suïcide hoger wordt. Deze studie probeerde te achterhalen of ook leeftijd hierbij een rol speelt. Vanaf middelbare leeftijd blijken herhaalde pogingen een risicofactor te zijn voor vrouwen, er ernstige pogingen voor mannen. Hoewel een suïcidepoging natuurlijk altijd serieus genomen moet worden, zijn herhaalde pogingen bij oudere vrouwen een teken dat het risico op suïcide verhoogd is en deze vrouwen vergen daarom meer observatie en behandeling dan jongere vrouwen. Een oudere man die een ernstige poging doet, moet ook goed in de gaten worden gehouden. 

Lees het hele artikel op medicalnewstoday (Amerikaanse website).


Tags: