Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

“Zwangere vrouwen screenen op angst en depressie heeft nog weinig zin”

24 december 2015 - Geplaatst onder: Angst, Depressie

Aan het begin van een zwangerschap blijkt het vooralsnog moeilijk te voorspellen of een vrouw een verhoogd risico heeft op het krijgen van angst- of depressieklachten. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Judith Aris aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Daarom heeft een algemene screening nog weinig zin.

Angst- en depressieklachten in de zwangerschap en na de bevalling zijn een erkend gezondheidsprobleem, en de vrouw en haar omgeving ervaren hierdoor een grote last. Aris vertelt: “Screening op angst- en depressieklachten tijdens de zwangerschap om klachten na de bevalling te voorkomen wordt door verschillende internationale richtlijnen aanbevolen. Goede vragenlijsten om nauwkeurig vast te stellen welke vrouw een hoog of juist een laag risico heeft, zijn echter nog niet beschikbaar.”

Veelgebruikte vragenlijsten onderzocht

In de studie werd onderzocht of twee veelgebruikte vragenlijsten in het herkennen van huidige klachten ook bruikbaar zijn om te voorspellen welke vrouwen meer kans hebben op het ontwikkelen van angst- en depressieklachten na de bevalling. Aris ging dit na bij twee groepen van 1.620 en 4.865 zwangere vrouwen. In beide gevallen correspondeerde een lage score terecht met een laag risico op klachten na de bevalling. Maar dit bleek opvallend genoeg niet te gelden voor een hoog risico.

Effect traumatische gebeurtenissen

Aris bestudeerde daarnaast de invloed van traumatische gebeurtenissen (zoals het overlijden van een dierbare, of horen dat de baby misschien niet gezond is) tijdens de zwangerschap. Daarbij bleek dat niet aan de zwangerschap gerelateerde gebeurtenissen een groter risico geven op depressieklachten. En aan de zwangerschap gerelateerde gebeurtenissen gaven juist een groter risico op angstklachten aan het eind van de zwangerschap. Angst- en depressieklachten na de bevalling werden niet beïnvloed door een te vroege bevalling, bevallen van een kindje met een laag geboortegewicht, of de wijze van bevallen.

Meer onderzoek nodig

Aris concludeert: “Er zijn te veel onzekerheden over de werkelijke voordelen van screening en behandeling van deze groep vrouwen, om hartgrondig ‘ja’ te kunnen antwoorden op de vraag of alle vrouwen vroeg tijdens de zwangerschap gescreend moeten worden om problematiek na de bevalling te voorkomen. De onderzochte vragenlijsten kunnen nog niet een individueel risico na de bevalling voorspellen, maar zouden wel  een eerste stap in een uitgebreidere screening kunnen zijn. Dit is iets om in toekomstige studies te onderzoeken.”

Lees het proefschrift:
Stormy Clouds in seventh heaven: A study on anxiety and depression around childbirth

 

 

 


Tags: