Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Samenhang opvoedvertrouwen en depressie bij zwangeren

9 juni 2015 - Geplaatst onder: Angst, Depressie

Vrouwen die tijdens de zwangerschap een groter vertrouwen in hun opvoedvaardigheden hebben, hebben een sterkere daling in angstige en sombere klachten na de geboorte. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Floortje Kunseler.

Omgekeerd groeit het opvoedvertrouwen van moeders sterker na de geboorte, als depressie- of angstklachten tijdens de zwangerschap lager zijn. Opvallend is de belangrijke rol van angst, terwijl het meeste onderzoek tot nu naar depressie rondom de bevalling was.

Bij vrouwen met ernstigere klachten van angst, depressie of verminderd opvoedvertrouwen kunnen vroege preventie- of interventieprogramma’s gericht op succeservaringen helpen om hun welzijn te vergroten.

Niet iedere nieuwe moeder is een blije ouder
De voorbereiding op het ouderschap wordt vaak belicht als een mooie en bijzondere periode. Dat is helaas niet voor iedereen zo: er zijn heel wat zwangere vrouwen en nieuwe moeders die zich kortere of langere tijd somber of angstig voelen. Bovendien komt het ook voor dat vrouwen weinig vertrouwen hebben in hun opvoedvaardigheden.

“Hoewel klachten en opvoedvertrouwen vaak afzonderlijk of maar op één moment worden bekeken, zouden ze juist ook in combinatie met elkaar een negatief effect kunnen hebben op moeders”, volgens Kunseler. “Daarom onderzocht ik de samenhang tussen opvoedvertrouwen en depressie- en angstklachten over langere tijd heen, om zo beter zicht te krijgen op de aanpassing van vrouwen aan het ouderschap”.

Speciale aandacht aan potentiële risico’s
In het onderzoek besteedde Kunseler daarnaast speciale aandacht aan potentiële risico’s, zoals een moeilijk temperament van de baby en nare jeugdervaringen van de moeders zelf. Uit het onderzoek bleek dat het vertrouwen van moeders in zichzelf verzwakte als baby’s een moeilijk temperament hadden. “Voor het eerst is aangetoond dat dit nog sterker gold voor vrouwen met nare herinneringen aan hun eigen jeugd”, aldus Kunseler. “Daar willen we graag nog meer onderzoek naar doen”.

Meer informatie over het proefschrift
Explaining parenting self-efficacy, anxiety symtoms, and depressive symptoms


Tags: