Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Richtlijn depressieve klachten bij diabetes

6 december 2013 - Geplaatst onder: Depressie

Mensen met diabetes hebben relatief vaak depressieve klachten. Zorgverleners herkennen deze klachten echter onvoldoende, waardoor behandeling hiervan uitblijft. Dit heeft niet alleen nadelige gevolgen voor het dagelijks leven van deze patiënten, maar ook voor hun diabetesbehandeling.

Daarom heeft Nederlandse Diabetes Federatie in samenwerking met VUmc, NHG, NIP, NVvP en het Trimbos-instituut een richtlijn signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes gemaakt. Hierin staan onder andere signaleringsinstrumenten, handvatten voor stemmingsproblemen en hoe men een eventuele verwijzing kan bespreken.

Lees het bericht op de site van NedKAD
Richtlijn depressieve klachten bij diabetes


Tags: