Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Relatie obesitas en depressie

9 december 2010 - Geplaatst onder: Depressie

(NESDA) –
Een zwaar gemoed leidt tot een zwaar lichaam, zo concludeert psycholoog Leonore de Wit in haar proefschrift. De Wit toont aan dat er over en weer een verband bestaat tussen depressie en een ongezond lichaamsgewicht. Mensen met een depressie lopen grote kans in korte tijd veel kilo’s aan te komen, en mensen met obesitas ontwikkelen vaker een depressie. Hoe ernstiger de depressie, hoe groter de kans op obesitas. 

De promovenda onderzocht ook in hoeverre de leefstijl van invloed is op zowel depressie als angststoornis. Daarvoor maakte ze gebruik van gegevens uit NESDA, de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst. Bij de eerste meting bleken mensen met depressie en angst vaker achter de computer en de televisie te zitten en minder sociaal actief te zijn dan de gezonde controlegroep. Toch is er volgens De Wit geen direct verband tussen deze levensstijl en depressie en obesitas. Als namelijk over een periode van twee jaar wordt gekeken, dan blijkt dat depressieve personen ongeacht lichamelijke beweging en sociale activiteiten toch beduidend meer kilo’s aankomen dan de gezonde controlegroep.

De uitkomsten van het onderzoek zijn gecorrigeerd voor het gebruik van psychofarmaca, die bekend staan als dikmakers. Toch kan De Wit op grond van haar onderzoek niet helemaal uitsluiten dat medicatie een rol speelt bij gewichtstoename. Hetzelfde geldt voor andere mechanismen die kunnen bijdragen aan obesitas bij patiënten met een depressie. Er zijn sterke aanwijzingen dat ook emotioneel eten en een overbelast stresssysteem tot gewichtstoename kunnen leiden. Het gaat overigens niet altijd om een gewichtstoename. Bij dysthymie –een voortdurende milde depressie – is relatief vaker sprake van gewichtsafname en ondergewicht.

Ook al zijn veel computeren en televisiekijken en weinig de deur uitgaan dan misschien niet direct de oorzaak van obesitas en depressie, De Wit benadrukt dat meer fysieke en sociale activiteit wel kan bijdragen tot vermindering van de klachten. Behandelaars zouden al bij de eerste depressieve symptomen leefstijladviezen moeten geven en het lichaamsgewicht in de gaten moeten houden. Bewegen en leuke dingen doen helpt zowel tegen depressie als tegen obesitas.

Het proefschrift van Leonore de Wit is te bekijken op http://dare.ubvu.vu.nl//handle/1871/16334


Tags: