Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Relatie aangetoond tussen gepest worden en gedachten aan zelfdoding

22 maart 2014 - Geplaatst onder: Suïcide

(Universiteit Leiden) – Gepest worden is een risicofactor voor gedachten aan zelfdoding en pogingen tot suïcide, zowel bij kinderen als adolescenten. Dit concluderen Leidse pedagogen op grond van een meta-analyse van 43 wetenschappelijke artikelen over pesten en suïcidale gedachten, en pesten en suïcide.

Suïcide belangrijke doodsoorzaak onder jongeren
Eerder onderzoek deed al vermoeden dat gepest worden een belangrijke risicofactor is voor zelfdoding onder adolescenten. Suïcide is wereldwijd een van de belangrijkste doodsoorzaken in deze leeftijdsgroep. Ook suggereerde eerder onderzoek dat 15 à 20 percent van de adolescenten als slachtoffer, dader of beide betrokken is bij pesten. 

Onderzoek in beschikbare literatuur
De wetenschappers Mitch van Geel, Paul Vedder (beiden Universiteit Leiden) en Jenny Tanilon (Hotelschool Den Haag) doorvorsten de beschikbare wetenschappelijke literatuur over het onderwerp pesten en suïcide. Ze vonden 34 studies die betrekking hadden op de relatie tussen gepest worden en suïcidale gedachten onder kinderen en adolescenten. In deze studies werden in totaal 284.375 jongeren bevraagd. Ook vonden de onderzoekers negen studies met betrekking tot gepest worden en pogingen tot zelfdoding, waarin 70.102 jongeren werden onderzocht. Statistische analyse van de beschikbare data uit alle gevonden artikelen toonde een significante relatie aan tussen pesten en suïcidale gedachten en pesten en niet-fatale pogingen tot zelfdoding. Een niet-fatale poging is de sterkste voorspeller voor een latere daadwerkelijke zelfdoding.

Sterkere relatie bij cyberpesten
De onderzoekers vonden dat de relatie tussen pesten en suïcidale gedachten sterker is ingeval van cyberpesten, dat wil zeggen pesten via internet of de mobiele telefoon. Ze waarschuwen echter ook voor te snelle conclusies: cyberpesten werd in slechts drie studies onderzocht; verder onderzoek is nodig. Mogelijk is cyberpesten sterker verbonden met suïcidale gedachten omdat slachtoffers die over het internet worden gepest zich vernederd voelen ten overstaan een groter publiek, of omdat materiaal is opgeslagen op het internet, waardoor zij de denigrerende ervaring vaker kunnen herbeleven.


Tags: