Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

PsyQ Congres “Efficient en effectief behandelen in de 21e eeuw”

23 augustus 2010 - Geplaatst onder: Overig

(PsyQ) – De geestelijke gezondheidszorg bevindt zich in een tijdvak dat gekenmerkt kan worden als dynamisch en veranderlijk op zowel zorginhoudelijk, financieel als politiek gebied. In de 21ste eeuw opereert de ggz in een meer marktgestuurde omgeving en worden er steeds hogere eisen gesteld aan de zorgprofessional. Tegelijkertijd krijgt de ggz te maken met een groeiende en complexer wordende zorgvraag.

In de instellingen voor ggz werken veel verschillende professionals samen om optimale zorg te verlenen. Psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen en vaktherapeuten leveren een cruciale bijdrage aan de kwaliteit van zorg die de instellingen bieden.

PsyQ viert dit jaar dat ze vijf jaar geleden is gestart als specialistische aanbieder in de geestelijke gezondheidszorg. Tijdens het lustrumcongres op 2 december presenteert PsyQ nieuwe ontwikkelingen, richtlijnen en behandelmethodieken die een mogelijk antwoord geven op efficiënt en effectief behandelen en de voordelen van specialistisch werken.

Hier vindt u informatie over het PsyQ congres programma en kunt u zich online aanmelden.


Tags: