Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Psychische gevolgen pesten groter dan mishandeling

30 april 2015 - Geplaatst onder: Angst, Depressie

Gepeste kinderen ervaren ergere en langdurigere psychische problemen dan kinderen die worden mishandeld door volwassenen. Dat is de uitkomst van de studie van Dieter Wolke, professor in de psychologie aan de Universiteit van Warwick.

De studie is gepubliceerd in The Lancet Psychiatry en gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van Pediatric Academic Societies (PAS). Vooor het onderzoek zijn gegevens van ruim 6000 kinderen uit zowel Groot-Brittantië als de Verenigde Staten bekeken.

Schadelijke effecten
Associaties tussen mishandeling, pesten en mentale gezondheidproblemen op lange termijn bij kinderen was al vastgesteld. Voor deze studie wilden de onderzoekers weten of de op lange termijn schadelijke effecten van pesten te wijten waren aan de gezamenlijke blootstelling aan pesterijen en mishandeling of dat pesten zijn eigen unieke gevolgen heeft.

“Onze resultaten tonen aan dat degenen die worden gepest meer kans hebben op psychische problemen dan degenen die werden mishandeld,” zegt professor Wolke. “Bij zowel gepest en mishandeld worden neemt ook het risico van problemen als angst en depressie bij beide groepen toe.”

Geen onschuldig ritueel
De professor vult aan: “Gepest worden is niet een onschuldig ritueel of een onoverkomelijke bijkomstigheid van opgroeien. Het heeft serieuze consequenties op de lange termijn. Het is belangrijk dat scholen en instellingen die toezicht houden op de gezondheid van jongeren samen werken om het pesten tegen te gaan.”

Lees het persbericht van de Universiteit van Warwick:
Children who are bullied suffer worse long-term mental health problems than those who are maltreated

Lees het hele onderzoek in The Lancet Psychiatry: 
Adult mental health consequences of peer bullying and maltreatment in childhood: two cohorts in two countries 


Tags: