Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Psychische aandoeningen meest gemelde beroepsziekten vorig jaar

20 oktober 2020 - Geplaatst onder: Depressie, Overig

Psychische aandoeningen waren de meest gemelde beroepsziekten vorig jaar. Dit blijkt uit ‘Beroepsziekten in Cijfers 2020’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), Public and Occupational Health, Amsterdam UMC.

Het rapport Beroepsziekten in Cijfers 2020 geeft een overzicht van het aantal en de aard van geregistreerde beroepsziekten en de verdeling binnen sectoren en beroepen in Nederland van het afgelopen jaar. Daarnaast beschrijft het wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot beroepsziekten.

Psychische aandoeningen meest gemelde beroepsziekten

Uit het rapport blijkt dat 2.222 van het totaal aantal beroepsziektemeldingen (3.691) in 2019 psychische beroepsziekten betroffen. De belangrijkste psychische beroepsziekten zijn overspanning en burn-out, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressie.

Met 75% van het totaal aantal meldingen van psychische beroepsziekten is overspanning / burn-out de meest gemelde beroepsziekte. Jaarlijks wordt rond de 300 keer een melding van PTSS als beroepsziekte gedaan. Deze meldingen komen vooral vanuit de politie (97), gezondheidszorg (94), personenvervoer (20) en defensie (16).

Binnen de gezondheidszorg komen de meldingen vooral vanuit instellingen voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten (58 van deze 94).

Bron: Amsterdam UMC