Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Programma congres Suïciderichtlijn definitief

13 maart 2012 - Geplaatst onder: Suïcide

(Trimbos instituut) – Het programma van het congres Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag op 22 mei is nu definitief. Het congres staat in het teken van inhoud en toepassing van de nieuwe richtlijn.

Hoe benader je iemand die suïcidaal is? Hoe stel je een juiste diagnose, wat is de beste behandeling? En: wat kun je doen nadat iemand suïcide heeft gepleegd? Deze vragen komen aan de orde tijdens het congres in Amersfoort. 

Aanleiding voor het congres is de in februari geaccordeerde Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag. Het congres wordt geopend door Joel Voordewind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie en een belangrijk politiek pleitbezorger van de richtlijn. Zijn ervaring als naastbetrokkene speelde een belangrijke rol bij zijn inzet als politicus op dit terrein.

Leden van de kerngroep die de richtlijn hebben opgesteld verzorgen inleidingen over de totstandkoming en implementatie van de richtlijn en over het signaleren en beïnvloeden van suïcidaal gedrag in een acute situatie.

In tien verschillende workshops wordt dieper op de verschillende onderdelen van de richtlijn ingegaan. Deelnemers kunnen meer leren over diagnostiek, behandeling, verschillende implementatiemethoden, het perspectief van huisartsen of verpleegkundigen, wat te doen na een suïcide, en wat een instelling kan ontwikkelen aan beleid op dit gebied.

Ook is er aandacht voor de juridisch aspecten wanneer een cliënt een poging tot suïcide doet.


Tags: