Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Handleiding om student met zelfmoordneiging te herkennen

6 januari 2017 - Geplaatst onder: Behandelmethoden, Suïcide

Zelfmoord oftewel suïcide is doodsoorzaak nummer twee onder studenten. Naar schatting denkt drie procent van de studenten weleens over zelfmoord na. Dat zijn aantallen die aanleiding geven tot bezorgdheid. Daarom heeft Bureau Studentenartsen deze week een protocol voor het signaleren van suïciderisico online gezet.

Volgens Bureau Studentenartsen – huisartsen die studenten helpen op de Universiteit van Amsterdam – hebben studenten het zwaarder dan werkende leeftijdsgenoten. Dat komt onder meer door een gebrek aan structuur en ritme in het dagelijks leven, prestatiedruk, drank- en drugsgebruik en de verandering van leefomgeving.
De handleiding is bedoeld om medestudenten, docenten en anderen die in contact komen met studenten, helpen om suïcidaliteit en zelfmoordneigingen te herkennen. Daarnaast bevat het tips wat te doen bij een vermoeden van suïcidaliteit.

Onderzoek in 2015

Het protocol werd opgesteld naar aanleiding van een onderzoek dat in 2015 door de Vrije Universiteit en Bureau Studentenartsen van de UvA werd uitgevoerd. In totaal werden voor dat onderzoek ongeveer tienduizend studenten van de UvA en HvA ondervraagd. Eén pro-cent van de deelnemers aan het onderzoek deed ooit een suïcidepoging.

Het protocol staat sinds 1 januari online, meldt Folia, het journalistieke medium van de UvA. Bovendien verstuurde Bureau Studentenartsen het naar alle andere hogescholen en universi-teiten in Nederland, zodat ook zij ermee aan de slag kunnen. In het protocol valt onder meer te lezen dat het belangrijk is om goed op bepaalde gedragsveranderingen te letten. Is iemand bijvoorbeeld stiller dan normaal, in zichzelf gekeerd of komt hij/zij vaak niet opdagen bij af-spraken?

Online gezondheidstest

“We weten dat er veel studenten zijn waar het niet goed mee gaat, die eenzaam zijn en verzuimen om hulp in te roepen”, vindt directeur Bureau Studentenartsen Peter Vonk in een radio-interview voor 1Vandaag. “Daar is vorig jaar onderzoek naar gedaan. Op de UvA bestaat er inmiddels een studentengezondheidstest, met daarin opgenomen een online vragenlijst over leefstijl, angsten en depressie. Daarin vragen we ook naar zelfmoord of gedachten over zelfmoord. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, hebben studenten vaak een slechtere gezondheid dan werkende jongeren. Zij bevinden zich in een spannende fase in hun leven, waarin veel veranderingen, prestatiedruk, uit huis gaan en het zoeken van nieuwe vrienden de hoofdmoot vormen. Als dat allemaal niet meteen lukt, ligt eenzaamheid op de loer. Anders dan op de werkvloer, belt niemand waar je blijft als je niet komt opdagen. Studenten kunnen weken eenzaam op hun kamertje blijven zitten.”

Vonk erkent dat niet iedereen te helpen is met dit protocol. “Maar als je het signaleert, kan je studenten aansporen om hulp te zoeken. Dan kunnen we er ook wat aan doen.”

Meer weten over het suïcideprotocol? Download het protocol.


Tags: