Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Preventie verlaagt zorgkosten depressie

4 november 2009 - Geplaatst onder: Depressie

(Trimbos Instituut) –
De beste manier om de zorgkosten door depressies te verlagen, is meer investeren in preventie. Dit stelt prof. dr. Filip Smit bij de aanvaarding van de leerstoel Evidence-based public mental health.


Elk jaar worden in Nederland 740.000 mensen getroffen door een depressie. Dit kost de samenleving jaarlijks 660 miljoen euro aan zorgkosten plus ruim 950 miljoen euro door ziekteverzuim. Het RIVM houdt er rekening mee dat de zorgkosten door depressies in 2020 met 59% stijgen ten opzichte van 2005.


Omdat het zorgsysteem de zorg nu al nauwelijks aankan en in tijden van crisis en bezuinigingen de uitgaven niet kunnen blijven stijgen, zoekt Filip Smit de oplossing in het beter managen van de zorg bij depressies.


Uit diverse studies blijkt dat met preventieve interventies de kans op een depressie met twintig tot dertig procent afneemt. Dit kan door interactieve zelfhulp via het internet. E-mental health is verhoudingsgewijs goedkoop en kan aan veel mensen worden geboden.


Daarnaast is het voorkomen van zogenaamde ‘draaideurpatienten’ van belang. Bij depressies is er vaak sprake van recidief. Investeren in terugvalpreventie kan veel gezondheidswinst opleveren.


Filip Smit wil als bijzonder hoogleraar onderzoeken hoe (terugval)preventie kan bijdragen aan het optimaliseren van de zorg.


Op 29 oktober sprak hij zijn oratie uit bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Evidence-based public mental health vanwege het Trimbos-instituut aan het interfacultaire EMGO instituut for Health and Care Research van het VU Medisch Centrum.


Tags: