Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Preventie van angst en depressie in de huisartsenprakijk

27 juli 2016 - Geplaatst onder: Angst, Behandelmethoden, Depressie

Binnenkort starten 13 wetenschappelijke onderzoeken naar de effectiviteit van preventie van onder meer angststoornissen en depressies in de huisartsenpraktijk. Deze projecten ontvangen een subsidie via ZonMw. 

De onderzoeken die ZonMw gekozen heeft, dragen alle bij aan de uitvoering van preventie in de eerste lijn. Dit is nodig, aangezien bij een groot deel van het preventieaanbod in de zorg niet duidelijk is of het effect heeft. Daarnaast is er meer kennis gewenst over de langetermijneffecten en over het behoud van gedragsverandering. Tot slot is het van belang dat het GGZ-aanbod geschikt wordt gemaakt voor uitvoering binnen de eerste lijn.

Projecten

In zes van de gehonoreerde projecten staat de psychische gezondheid centraal. Daarbij worden werkzame elementen van bestaande interventies onderzocht en gekeken hoe ze ingezet kunnen worden in de huisartsenpraktijk.

  • Onderzoeken van elementen van ‘Looking for meaning‘ voor ouderen met depressie bij de huisarts.
  • Onderzoeken van elementen van ‘Grip op je Dip‘ voor adolescenten met depressie bij de huisarts.
  • Onderzoeken van elementen van ‘Voluit Leven in de Derde Levensfase‘ bij ouderen met angst bij de huisarts.
  • Verder ontwikkelen van het e-learningprogramma ‘Signalling depressive complaints’ .
  • Preventie van psychische stoornissen bij mensen met een lage sociaal-economische status in de huisartsenpraktijk.
  • Preventie van depressie bij mensen met een lage sociaal-economische status door korte interventies in de huisartsenpraktijk.

Toepassing

De overige projecten zijn gericht op het verbeteren van leefstijl en het evalueren van de organisatievormen voor preventie in de huisartsvoorzieningen. Het doel van de projecten is om onderzoek te doen naar één integrale aanpak, waarin de rol van de huisarts centraal staat. Diegene is immers vaak het eerste aanspreekpunt bij veel gezondheidsklachten. Ook is hij/zij een vertrouwenspersoon van de cliënt. De projecten versterken daarnaast de onderlinge samenwerking van zorgprofessionals in de eerste lijn onderling en met professionals buiten de zorg.

Doelstellingen

De resultaten van de gekozen onderzoeken zullen bijdragen aan een (verdere) implementatie van bestaande effectieve interventies. Daarnaast zorgen ze voor meer inzicht in de kosteneffectiviteit van preventieve interventies in de eerste lijn. De projecten streven verder naar het vergroten van gezondheidsvaardigheden bij cliënten. Daarbij valt te denken aan zelfmanagement, het voeren van eigen regie over preventieve activiteiten en het komen tot een goed geïnformeerde keuze over het preventie-aanbod in de eerstelijnszorg.

Resultaten

De projecten starten in 2016. De doorlooptijd van de projecten is tussen de anderhalf en vier jaar.

Lees meer op de website van ZonMw:
Onderzoek naar effectiviteit van preventief aanbod in de eerstelijnszorg
Preventie in de Zorg – gehonoreerde projecten


Tags: