Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Geboorte zoon en zwangerschapscomplicatie verhogen kans op PND

16 november 2018 - Geplaatst onder: Depressie

Uit nieuw onderzoek naar Post Natale Depressie (PND) door de universiteit van Kent blijkt dat twee omstandigheden het risico op depressie vergroten. Een moeilijke en gecompliceerde bevalling doormaken (174% meer kans) en het krijgen van een zoon in plaats van een dochter (71-79% meer kans op het ontwikkelen van een PND). De reden hiervoor wordt gezocht in reacties van het auto-immuunsysteem op de gebeurtenis.

Post Natale Depressie komt vaak voor, maar is ondergediagnosticeerd. Ongeveer 10 tot 20% van de vrouwen heeft depressieve klachten tijdens de zwangerschap of in de eerste 3 maanden na de bevalling. De kans om voor het eerst of opnieuw depressief te worden is wel het grootst in de kraamperiode.

De onderzoekers uit Kent gebruikten de volledige reproductieve geschiedenis van 296 vrouwen uit hedendaagse, lage vruchtbaarheidspopulaties, verzameld door retrospectief onderzoek om te beoordelen of de kans op PND toenam wanneer moeders zonen baarden of geboortecomplicaties ondergingen. Het onderzoek ging gepaard met behulp van gegeneraliseerde schattingsvergelijkingsmodellen die controleerden op individuele effecten van de moeder en andere bekende PND-risicofactoren.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat vrouwen na de geboorte van een zoon 71-79% meer kans hadden op een depressie. Het optreden van complicaties bij de geboorte verhoogde de kans op PND met 174% in vergelijking met het hebben van geen complicaties. Testen op interactie-effecten toonden aan dat vrouwen met een neiging tot symptomen van depressie, angst en stress op andere punten in hun leven, hoewel ze altijd een verhoogd risico op PND hadden, minder kans op PND hadden bij een gecompliceerde bevalling. bij het ervaren van complicaties bij de geboorte, wat suggereert dat deze vrouwen meer steun ontlokken.

Deze resultaten benadrukken twee nieuwe PND-risicofactoren, mannelijke zuigelingen en complicaties bij de geboorte, die gemakkelijk kunnen worden beoordeeld door gezondheidsprofessionals.


Tags: