Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Positieve resultaten collaborative care bij depressie

6 juni 2012 - Geplaatst onder: Behandelmethoden

(Trimbos instituut) – Uit onderzoek naar de effectiviteit van collaborative care bij depressieve werknemers die verzuimden van hun werk blijkt dat met deze methode positieve resultaten worden geboekt. Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het Depressie Initiatief onder leiding van Prof.dr. van der Feltz-Cornelis.

De collaborative care behandeling, gericht op vermindering van klachten en werkhervatting, werd uitgevoerd door speciaal getrainde bedrijfsartsen. De groep werknemers die de collaborative care behandeling ontving, had na drie maanden significant betere behandelrespons en verbetering van depressieve symptomen dan de groep werknemers die de gebruikelijke zorg ontving.

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in de British Journal of Psychiatry. Het artikel werd vergezeld van een waarderend editorial waarin collaborative care als veelbelovend wordt aangeduid.

Lees meer


Tags: