Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Platform voor zelfmoordpreventie 113Online met sluiting bedreigd

25 november 2010 - Geplaatst onder: Suïcide

(113online) – Hulp aan mensen die denken aan zelfmoord in gevaar

Een jaar na opening wordt het succesvolle platform voor zelfmoordpreventie 113Online in zijn voortbestaan bedreigd. 113Online biedt online en telefonische hulpverlening aan mensen die denken aan zelfmoord, hun naasten en nabestaanden. Minister Schippers van VWS heeft besloten de huidige subsidie niet te verlengen. De Zorgverzekeringswet voorziet niet in online zelfmoordpreventie. Daarom vergoeden de zorgverzekeraars op dit moment nog niet de hulpverlening van 113Online.


Het grote belang van 113Online werd n.a.v. de zelfdoding van de acteur Antonie Kamerling duidelijk. 113Online verzorgde de opvang van de vele vragen om hulp en informatie, die tot een overbelasting van de noodlijn leidde. Gedurende het eerste jaar van 113Online is gebleken dat de behoefte aan anonieme hulp voor mensen die aan zelfmoord denken zeer groot is. De site is sinds de opening 183.972 keer bezocht. Gemiddeld doen dertig mensen per dag de online zelftest; meer dan driekwart van hen blijkt ernstig suïcidaal te zijn. 113Online heeft per maand 900 crisisgesprekken gevoerd per telefoon en chat. Er zijn 900 kortdurende therapieën afgerond. Dat deze hulp levens redt is duidelijk, en wordt geschat op enkele tientallen in dit jaar. Dit kan uitgroeien tot honderden per jaar.


Een doorbraak in de zelfmoordpreventie


113Online heeft tot een doorbraak in de zelfmoordpreventie in Nederland geleid. Met een compleet zorgaanbod waarin diverse vormen van preventie en behandeling worden gecombineerd, is een doelgroep bereikt die tot heden geen hulp zocht bij de reguliere geestelijke gezondheidszorg. 113Online werkt actief samen met ProRail om zelfmoorden op het spoor te voorkomen en heeft samenwerkingsrelaties met crisisdiensten in het hele land. 113Online heeft inmiddels de status van een expertisecentrum op het gebied van suïcidepreventie, o.a. door nauwe samenwerking met het Trimbos Instituut en de VU Amsterdam. Koepelorganisatie GGZ Nederland erkent ook het belang van 113Online. Vanuit het buitenland is er veel belangstelling voor het innovatieve werk van 113Online.


Kostenbesparingen


In Nederland plegen jaarlijks 1500 mensen zelfmoord. Er vinden jaarlijks ten minste 100.000 zelfmoordpogingen plaats. Naast de vernietigende menselijke impact die dit heeft, leidt suïcidaliteit ook tot hoge kosten. Jaarlijks zijn minimaal 36 miljoen euro gemoeid met 9000 ziekenhuisopnames en 22000 behandelingen door huisarts en eerste hulp. Internationale onderzoekers schatten het economisch verlies op 1,5 miljoen euro per suïcide. Suïcidepreventie voorkomt niet alleen groot menselijk lijden, maar bespaart ook veel kosten. In afwachting van een definitieve oplossing van de verzekeringsproblematiek rond online suïcidepreventie, is tijdelijke overheidsfinanciering hiervan noodzakelijk om deze kostenbesparing mogelijk te maken. De Tweede Kamer besluit bij zijn behandeling van de begroting VWS op 9 november over de voortzetting van de financiering van 113Online.


Tags: