Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Piekeren wijst op persoonlijkheidsprobleem, niet op angst

5 juli 2010 - Geplaatst onder: Angst

(Psy) –

Mensen die onophoudelijk piekeren lijden niet aan een angststoornis die met een korte cursus kan worden verholpen. Hun gepieker vloeit voort uit een persoonlijkheidsprobleem en vereist langdurige behandeling.

Die conclusie trekt klinisch psycholoog William Hale III, verbonden aan de Universiteit Utrecht, uit een grootschalig onderzoek onder Nederlandse scholieren. Aanleiding voor de studie was de groeiende twijfel onder psychologen en psychiaters of de in de DSM-IV vermelde gegeneraliseerde angststoornis, met piekeren als veel voorkomend symptoom, wel echt met angst te maken heeft.

Lees verder op psy.nl.


Tags: