Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Oproep: onderzoek naar nieuwe antidepressiva bij paniekstoornis

5 november 2012 - Geplaatst onder: Angst, Meedoen onderzoek

VUmc/GGZ InGeest is op zoek naar mensen met een paniekstoornis voor deelname aan een medicatieonderzoek.

In dit onderzoek wordt onderzocht of agomelatine effectief is bij mensen met een paniekstoornis. Agomelatine is een nieuw antidepressivum dat mogelijk ook angst en paniek kan verminderen. Agomelatine combineert een nieuw werkingsmechanisme met een aantal voordelen boven de huidige beschikbare antidepressiva (momenteel geïndiceerd voor angststoornissen), zoals herstel van slaap, afwezigheid van seksuele bijwerkingen, geen gewichtstoename en minder onttrekkingsverschijnselen na staken van de medicatie.

Het doel van dit onderzoek is om een indruk te krijgen of agomelatine effectief is bij patiënten met een paniekstoornis. Als uit dit eerste verkennende onderzoek (pilot-study) blijkt dat daar aanwijzingen voor zijn, zal dit leiden tot een groter vervolgonderzoek, waarin verschillende medicamenteuze behandelingen, waaronder agomelatine, met elkaar zullen worden vergeleken.

Wat houdt het onderzoek in?
U mag tijdens behandeling niet meer dan 30mg oxazepam gebruiken of een equivalent van een andere benzodiazepine. Ook mag u gedurende het onderzoek geen andere vorm van therapie volgen.Het onderzoek duurt 8 weken. Voorafgaand aan het onderzoek wordt er bij u een diagnostisch interview afgenomen om te kunnen vaststellen of u voldoet aan de doelgroep voor dit onderzoek, namelijk patiënten met een paniekstoornis. Op moment dat duidelijk is dat u aan het onderzoek kan deelnemen, wordt u ook gevraagd om naar het laboratorium te gaan voor een bloedonderzoek naar uw leverfunctie, omdat agomelatine in zeldzame gevallen de leverfunctie kan verstoren.

Daarnaast wordt u gevraagd om een aantal vragenlijsten in te vullen die de ernst van uw klachten meten. Deze klachtmeting wordt tijdens het onderzoek om de 2 weken herhaald. Als u na afronding van het onderzoek besluit om door te gaan met de agomelatine, omdat u er baat bij heeft, zullen uw leverfuncties opnieuw gecontroleerd worden middels een bloedonderzoek.

Voor aanmelding en meer informatie bel/mail: mw. Paulissen 020- 788 4541 / 4666 C.Paulissen@ggzingeest.nl.


Tags: