Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Opletten bij gebruik antidepressiva bij diabetes

28 oktober 2009 - Geplaatst onder: Depressie

(www.zorgkrant.nl) –

Patiënten, artsen en apothekers moeten beter geïnformeerd worden over de effecten van antidepressiva op de glucosehuishouding bij diabetes. Dat concludeert ziekenhuisapotheker Jeroen Derijks.

Serotonineverhogende antidepressiva hebben een gunstig effect op diabetes, waardoor patiënten minder insuline hoeven te spuiten. Andere antidepressiva hebben juist een negatieve invloed op de suikerziekte. Derijks promoveert op 11 november.

Beïnvloeding glucosehuishouding
Antidepressiva beïnvloeden de glucosehuishouding bij patiënten met diabetes. Omdat depressie in combinatie met diabetes zeer vaak voorkomt, is de impact op bevolkingsniveau groot. Het effect van antidepressiva kan gunstig maar ook ongunstig zijn. Derijks toont in zijn promotieonderzoek aan dat dit afhankelijk is van het type antidepressivum.

Serotonineverhogende antidepressiva
Derijks laat zien dat antidepressiva die in de hersenen de stof serotonine verhogen, een gunstige invloed hebben op het verloop van diabetes. Patiënten die dit type antidepressiva gebruikten, hoefden minder insuline te spuiten. Het is mogelijk dat deze geneesmiddelen ook de complicaties van diabetes op de langere termijn, zoals hart- en vaatziekten, nierproblemen, aantasting van de zenuwen en blindheid, kunnen uitstellen of voorkomen.

Andere mechanismen
Antidepressiva die werken via andere mechanismen hebben juist een negatieve invloed op het verloop van diabetes. Omdat antidepressiva de glucosehuishouding in diabetespatiënten beïnvloeden, wordt aan deze patiënten geadviseerd om de bloedsuiker goed in de gaten houden bij het gelijktijdig gebruik van antidepressiva.

Lees het hele bericht op www.zorgkrant.nlTags: