Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Ontwikkelde tool GASICA biedt nieuwe mogelijkheden voor stressonderzoek

6 september 2016 - Geplaatst onder: Behandelmethoden, Nieuws Categorieën

Promovendus Benny van der Vijgh ontwikkelde tijdens zijn promotieonderzoek een tool (GASICA) die nieuwe mogelijkheden biedt voor onderzoek naar stress en bovendien laat zien dat stress een verschillend effect heeft op mannen en vrouwen.

Stress is een veelvoorkomende conditie in de westerse wereld, met grote maatschappelijke en individuele gevolgen. Onderzoek naar stress stelt ons in staat om inzicht te krijgen in de fysiologische systemen van de mens die ten grondslag liggen aan stress, zodat er een basis ontstaat voor het ontwikkelen van preventie en therapieën voor stress.

Acute en chronische stress induceren

Van der Vijgh ontwikkelde vanuit de informatica een nieuwe applicatie, genaamd Generic Automated Stress Induction and Control Application (GASICA). De promovendus heeft aangetoond dat GASICA in staat is om zowel acute als meer chronische stress te induceren, en daarnaast de lichamelijke reacties op een breed spectrum aan stressoren (gebeurtenissen of situaties die stress veroorzaken) te voorspellen.

Door de toepassing van GASICA als onderzoeksinstrument zijn verschillende inzichten in het menselijke fysiologische stresssysteem verkregen. Van der Vijgh vond onder andere dat het cardiovasculaire systeem (hart- en bloedvaten) specifieker reageert op gepresenteerde stressoren dan het sympathische zenuwstelsel (zet het lichaam in een actiestand). De acute zweetreactie bleek hoger te zijn voor talige stressoren in vergelijking met niet-talige stressoren, waarbij er geen woorden gebruikt worden. Daarnaast was de acute hartslagrespons voor vrouwen hoger voor visuele stressoren ten opzichte van auditieve stressoren.

De tool GASICA kan gebruikt worden als basis voor realistisch onderzoek naar het menselijke fysiologische stresssysteem in uiteenlopende onderzoeks-, opleiding- en therapeutische situaties.

Op 12 september promoveert Van der Vijgh op zijn proefschrift GASICA: Design, validation and use of a system for inducing and controlling physiological stress.


Tags: