Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Online zelfhulp helpt onvoldoende bij ernstige depressie

16 oktober 2009 - Geplaatst onder: Behandelmethoden

(Universiteit Maastricht) – Zelfhulpbehandeling voor depressie via internet zonder professionele begeleiding is niet effectiever dan de gewone zorg door de huisarts.

Beide eerstelijnsbehandelingen zijn onvoldoende in staat om depressieve klachten te verminderen. Zowel direct na de behandelingen als een jaar later zijn de klachten nog altijd aanzienlijk. Vooral voor mensen met ernstige klachten lijken deze behandelingen onvoldoende effectief.

Dit concludeert Esther de Graaf in haar proefschrift waarop zij 23 oktober a.s. hoopt te promoveren aan de Universiteit Maastricht.

Hoewel zelfhulp via internet veelbelovend lijkt, moet beter onderzocht worden wie er baat bij heeft en wie niet. Een nauwkeurig beleid rondom de invoering van online zelfhulp in het huidige zorgstelsel evenals de vergoeding ervan door zorgverzekeraars is noodzakelijk.


Tags: