Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Online cursus Kleur je Leven helpt

26 november 2008 - Geplaatst onder: Depressie

(www.trimbos.nl) – Online cursus Kleur je Leven helpt ruim 3.000 mensen om te gaan met depressieve gevoelens

Utrecht, 26 november 2008. Ruim 3.000 mensen met depressieve gevoelens hebben afgelopen jaar de online cursus Kleur je Leven van het Trimbos-instituut gevolgd. Ruim 70% van de deelnemers geeft aan baat bij de cursus te hebben gehad, en daardoor beter te kunnen omgaan met hun somberheid. Zij bevelen de cursus dan ook van harte aan bij mensen die regelmatig lijden aan sombere gevoelens.

Een deelneemster van 43 jaar, zelfstandig onderneemster, aan het woord: “Ik heb de cursus Kleur je Leven als zeer positief ervaren, gaf veel inzichten en was een stok achter de deur om dagelijks oefeningen en activiteiten te ondernemen. Ook het invullen van het dagboek elke dag, werkt voor mij heel positief.” Dit is slechts een van de vele positieve reacties die het Trimbos-instituut ontving op de online cursus Kleur je Leven, die een jaar geleden via de website www.kleurjeleven.nl voor het eerst werd aangeboden.

Veel belangstelling
Kleur je Leven is ontwikkeld door het Trimbos-instituut en wordt aangeboden door acht regionale instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg. De partners zijn verheugd over de grote toeloop van cursisten. De 3.000 deelnemers hebben de cursus, die bestaat uit 8 lessen en 1 opfrisles, gedeeltelijk of helemaal gevolgd. Zij kunnen de cursus thuis doen op het tijdstip dat zij dat wensten.

Zorgvuldige aanmeldingsprocedure
Mensen die de cursus willen volgen, kunnen zich via website www.kleurjeleven.nl aanmelden. Zij worden op basis van hun postcode doorgeleid naar één van de regionale websites. Daar kunnen ze een vragenlijst invullen en indienen. Binnen vijf werkdagen stelt een coach vast of de cursus geschikt is voor de situatie van de aanmelder. In dat geval ontvangt de aanvrager een inlogcode en kan deze de cursus gratis doorlopen op de tijd dat men dat zelf wil doen. In het geval dat de aanvrager mogelijk geen baat heeft bij de cursus, wordt een advies op maat gegeven om eventueel andere hulp te zoeken. Mensen met zwaardere of andersoortige problemen worden hierdoor eveneens geholpen.

Nieuwe doelgroep bereikt
Het grote aantal cursisten geeft aan dat een nieuwe doelgroep wordt bereikt van mensen die via internet zoeken naar hulp. Dit zijn vaak mensen die al een tijdje rondlopen met sombere gevoelens, maar daar niet meteen mee naar een ggz-instelling willen gaan. Deze doelgroep blijkt wel de mogelijkheid van een online-cursus op te willen pakken.

Vandaag start een nieuwe ronde om cursisten te werven. Daartoe worden flyers, posters en lokale radiospotjes verspreid. Op deze manier hopen de aanbieders ook in het komend jaar weer veel nieuwe mensen met depressieve klachten te bereiken met deze laagdrempelige voorziening.


Tags: