Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Online cursus helpt sombere jongeren

18 maart 2009 - Geplaatst onder: Angst

(www.vu.nl) – Jongeren met sombere en angstige gevoelens hebben behoefte aan een online cursus waarbij ze anoniem, zelfstandig en op een zelf gekozen tijdstip met hun problemen aan de slag kunnen. Dat blijkt uit een pilot van de afdeling Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit.

De zelfhulpcursus Alles Onder Controle, voor jongeren van 12 t/m 18 jaar die in een dip zitten, leert deelnemers vaardigheden waarmee hun stemming positief beïnvloed kan worden. Een voorbeeld is het gebruik van een stappenplan voor het omgaan met verschillende soorten problemen.

Het effect van de cursus – waarvoor de online begeleiding wordt geboden door preventiemedewerkers van GGZ inGeest – wordt momenteel onderzocht. Om antwoord te kunnen geven op de vraag hoe effectief de cursus voor jongeren is, bestuderen de onderzoekers de stemming van zowel een groep jongeren die deelneemt aan de cursus als van een groep die de cursus niet volgt. De deelnemers die worden ingedeeld in de groep die de cursus niet volgt, krijgen de mogelijkheid om na vier maanden alsnog deel te nemen aan de cursus. Geïnteresseerde jongeren kunnen zich aanmelden via de website www.allesondercontrole.nu/aoc_jongeren, toestemming van ouders is vereist om mee te kunnen doen aan het onderzoek.

Voor volwassenen bestaat eenzelfde internet zelfhulpcursus die goed helpt bij het verminderen van gevoelens van somberheid, angst en stress. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Willemijn Hoek, mailto: aoc.jongeren@psy.vu.nl.


Tags: