Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Onderzoek: Vast in de vicieuze cirkel van depressie

17 augustus 2015 - Geplaatst onder: Depressie

Negatieve bias in aandacht, interpretatie en geheugen vormen kwetsbaarheidsfactoren voor depressie. Jonas Everaert en Ernst Koster (beiden Universiteit Gent) bespreken in tijdschrift De Psycholoog onder andere hoe aandachtvertekeningen de emotionele inhoud van interpretaties en herinneringen beïnvloeden.

Ook gaan zij verder in op hoe emotionele associaties in het geheugen aandacht sturen, maar ook hoe combinaties van dergelijke cognitieve vertekeningen depressiesymptomen voorspellen. Vervolgens kijken ze naar de klinische implicaties voor emotie(dis)regulatie bij depressie en voor innovatieve methoden om cognitieve kwetsbaarheid te reduceren. ‘Personen die kampen met depressie, ervaren moeilijkheden bij het loskoppelen van hun aandacht voor negatieve aspecten uit de omgeving.’

Lees verder op de site van het Nederlands Instituut voor Psychologen


Tags: