Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Onderzoek: Uiting van woede bij angststoornissen

14 maart 2011 - Geplaatst onder: Angst

(Silhouet Literatuurscreening) –

Boosheid en woede zouden voor kunnen komen bij angststoornissen. Deze studie* onderzoekt het verband tussen de posttraumatische stressstoornis (PTSS), paniekstoornis, sociale angststoornis, specifieke fobie, gegeneraliseerde angststoornis (GAS) en het ervaren en uiten van boosheid. Er blijkt een specifieke relatie te zijn tussen angststoornissen en verschillende graderingen van ervaring en uiting van boosheid die niet verklaard worden door andere bijkomende psychiatrische aandoeningen. De resultaten bevestigen het groeiend besef dat er een potentieel belangrijk verband is tussen angststoornissen en woede.

* Kirsten et al. Anger problems across the anxiety disorders: findings from a population-based study. Depression and Anxiety. 2011; 28(2): 145-152. USA. Florida.


Tags: