Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Onderzoek: Risicofactoren voor chronische depressie

1 maart 2011 - Geplaatst onder: Depressie

(Silhouet Literatuurscreening) –

Eén op de vijf patiënten met een acute depressieve episode ontwikkelt een chronische depressie. Risicofactoren waaróm een depressieve episode chronisch wordt, is nog onvoldoende bekend. Doel van deze studie* is om deze risicofactoren in kaart te brengen. Via een literatuuronderzoek werden 25 studies gevonden met een patiëntenaantal van 5192 deelnemers. De volgende risicofactoren voor chronische depressie werden geidentificeerd: jonge leeftijd bij het begin van de depressie, langere duur van de depressieve episode en een familiegeschiedenis van stemmingsstoornissen. Gelijktijdig met de depressie trad de volgende psychologische comorbiditeit op: angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, middelenmisbruik, weinig sociale vaardigheden en een lichte depressie.

Hölzel et al. Risk factors for chronic depression – A systematic review. Journal of Affective Disorders. 2011; 129(1-3): 1-13.


Tags: