Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Onderzoek relatie vroeg gebruik cannabis en depressie

28 juli 2010 - Geplaatst onder: Depressie

(Trimbos Instituut) –
In het tijdschrift American Journal of Epidemiology verscheen een artikel waarin het verband tussen het gebruik van cannabis vóór het 17e jaar en het ontstaan van depressieve klachten op latere leeftijd werd onderzocht.

Dit deden de onderzoekers door de gegevens te gebruiken van 50.718 respondenten uit 17 landen, zowel westerse als niet-westerse, die aan de ‘WHO World Mental Health Surveys’ meedoen. 

Dit is een wereldwijde psychiatrisch-epidemiologische studie uit de algemene bevolking, inclusief de Nederlandse. In deze landen werd hetzelfde instrument gebruikt om te bepalen wat de leeftijd was waarop men voor het eerst cannabis gebruikte, en het vóórkomen van psychische aandoeningen en problemen en de leeftijd van ontstaan hiervan. 

In Nederland lag de projectleiding bij het Trimbos-instituut (Ron de Graaf) en de Rijksuniversiteit Groningen (Hans Ormel). 

Voor alle landen tezamen was het verband tussen het gebruik van cannabis vóór het 17e jaar en het latere ontstaan van depressieve klachten beperkt, maar significant. De kans op latere depressieve klachten bij degenen die cannabis vóór de leeftijd van 17 jaar gebruikten was 1,5 zo groot vergeleken met degenen die cannabis op een latere leeftijd begonnen te gebruiken of dat nooit deden. 

Er was geen verschil tussen vrouwen (1,6x zo grote kans) en mannen (1,4x zo grote kans). Er waren wel verschillen tussen landen: Zuid-Afrika (3,9x zo grote kans) en Nigeria (3,2x zo grote kans) lieten de sterkste verbanden zien. 

Deze beide landen hadden ook de laagste mate van vóórkomen van vroeg cannabisgebruik; mogelijk dat daar deviantie van cannabisgebruik een rol speelt in het ontstaan van depressieve klachten. 

De gevonden associatie voor alle landen tezamen veranderde niet indien gecontroleerd werd voor een reeks van andere psychische problemen en voor persistentie van het cannabisgebruik na het 17e jaar. 

In een aantal landen werden ook gedragsproblemen in de kindertijd of vroege adolescentie gemeten. De associatie voor deze landen tezamen werd niet-significant als werd gecontroleerd voor die gedragsproblemen. 

De geneigdheid tot normoverschrijding in de jeugd lijkt dus verantwoordelijk voor het gevonden verband tussen vroeg gebruik van cannabis en het latere ontstaan van depressieve klachten. 


Tags: