Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Onderzoek naar samenhang slaap, depressie en diabetes.

26 januari 2015 - Geplaatst onder: Depressie, Meedoen onderzoek

(VUmc) –

Tien procent van de mensen heeft slaapproblemen, soms door een depressie. Slaapstoornissen en depressie leiden vaker tot problemen met diabetes, zoals slecht ingesteld zijn en meer complicaties. Met dit onderzoek willen we kijken hoe vaak slaapproblemen voorkomen bij diabetes type 2 patiënten met en zonder een depressie. Door mee te doen levert u een belangrijke bijdrage aan de kennis hierover en zodoende aan een mogelijke verbetering van de zorg voor uzelf en anderen in de toekomst.

Het Slaap Stemming Suikeronderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van het Diabetes Centrum en Diabetes Mentaal van het VU Medisch Centrum in samenwerking met GGZ inGeest. Hoofdonderzoeker is Dr. Marijke Bremmer.

Heeft u interesse?

Kijk hier voor meer informatie. Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 06 12594214
of per email: SlaapStemmingSuiker@vumc.nl


Tags: