Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Onderzoek naar emotionele veerkracht bij depressie

14 april 2011 - Geplaatst onder: Angst, Behandelmethoden, Depressie, Dwangstoornissen, Meedoen onderzoek, Overig, Suïcide

(Universiteit Maastricht) – Wij zoeken vrijwilligers die op dit moment in behandeling zijn voor een depressie en deel willen nemen aan een onderzoek. In dit onderzoek hebben wij tot doel om te bestuderen of de emotionele weerbaarheid van personen met depressieve klachten te verhogen is, door middel van het geven van feedback, met als gevolg dat de depressieve klachten verminderen

Een van de factoren die een rol speelt bij het ontwikkelen van een depressie, is dagelijkse stress. Emotionele veerkracht of weerbaarheid helpt in het beter omgaan met dagelijkse stresserende gebeurtenissen. Hierdoor zullen depressieve klachten verminderen.

De invloed van dagelijkse gebeurtenissen op de stemming brengen we in kaart met de PsyMate. Dit is een nieuw digitaal apparaatje waarmee dagelijkse ervaringen gemeten kunnen worden, en waarmee het mogelijk is om deelnemers feedback over het effect van dagelijkse gebeurtenissen op de stemming te geven. Hiermee krijgen deelnemers een handvat om zichzelf te trainen in de ontwikkeling van positieve emoties én het verkrijgen van inzicht in het eigen functioneren.

Wij willen onderzoeken of deze feedback leidt tot een toename van emotionele weerbaarheid en positieve ervaringen waardoor depressieve klachten verminderen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de GGz Eindhoven en de Kempen (GGzE)in samenwerking met de School for Mental Health and Neuroscience van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+).

Het onderzoek vindt plaats in een onderzoeksruimte in Eindhoven of Maastricht.

Meer informatie? Kijk op www.unimaas.nl/mhens/depressie


Tags: