Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Onderzoek naar de drop-out van allochtone GGZ-cliënten

5 januari 2009 - Geplaatst onder: Overig

(www.nesda.nl) – Meer allochtonen vinden de weg naar de GGZ, maar veel allochtonen blijken ook voortijdig te stoppen met een behandeling. Het Trimbos-instituut zoekt uit waarom.

Uit verschillende studies blijkt dat allochtonen steeds beter de weg naar de GGZ weten te vinden wanneer ze last hebben van psychische aandoeningen. Ondanks de verbeterde toegankelijkheid, zijn er aanwijzingen dat allochtone cliënten vaker voortijdig de behandeling beëindigen (drop-out) dan autochtone cliënten.

In het kader van de Trendrapportages GGZ 2009 (Deelonderzoek 3: ‘Kwaliteit en Effectiviteit’) voert het Trimbos-instituut in opdracht van het ministerie van VWS een verdiepingsstudie uit naar de drop-out van allochtone GGZ-cliënten. Doel van het onderzoek is om beter zicht te krijgen op de factoren die hieraan ten grondslag liggen.

Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en kwalitatieve interviews met GGZ-hulpverleners die ervaring hebben met het behandelen van allochtone cliënten. Het onderzoek richt zich op de vier grootste groepen niet-westerse migranten: Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse cliënten.

De resultaten worden beschreven in een themarapportage met daarin concrete handvatten hoe de drop-out onder allochtone GGZ-cliënten teruggebracht kan worden. De themarapportage verschijnt in 2009.

Contactpersoon: Iris Hilderink


Tags: