Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Onderzoek: Maken obsessies je gek?

24 maart 2011 - Geplaatst onder: Dwangstoornissen

(Silhouet Literatuurscreening) –

Hoewel een psychose en de obsessieve compulsieve stoornis (OCS) vaak in combinatie voorkomen,  is nog maar weinig bekend over hun relatie. Deze studie beoogt deze relatie in de algemene bevolking in kaart te brengen. Data werden verkregen uit de NEMESIS-studie, een grote Nederlandse studie naar gezondheid en welzijn. In de hele onderzoeksgroep van ruim 7000 deelnemers werd bij 1.5% tenminste één keer gedurende het leven(lifetimeprevalentie) de diagnose psychose vastgesteld. Voor mensen met obsessieve compulsieve symptomen bedraagt dit percentage 11.5% en voor mensen met een obsessieve compulsieve stoornis bedraagt het 23%. De kans dat psychotische symptomen overgaan in een psychose is groter als deze vergezeld gaan van obsessieve compulsieve symptomen. Maar dit geldt niet voor het omgekeerde. OCS en psychose voorspellen elkaar op symptoomniveau, maar als ze gecombineerd voorkomen kan dat leiden tot een ernstiger vorm van een psychose.

Van Dael e.a. Can obsessions drive you mad? Longitudinal evidence that obsessive-compulsive symptoms worsen the outcome of early psychotic experiences.
Acta Psychiatrica Scandinavica. 2011; 123(2): 136-146. Nederland.


Tags: