Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Onderzoek: Lichamelijke klachten bij depressie

9 maart 2011 - Geplaatst onder: Depressie

(Silhouet Literatuurscreening) –

Een totaal van 10.257 patiënten uit huisartsenpraktijken met een herhaalde depressie of een eerste depressie werden met elkaar vergeleken voor wat betreft de lichamelijke gezondheid. Het blijkt dat patiënten die bij herhaling een depressieve periode doormaken vaker lichamelijke klachten hebben dan patiënten die voor het eerst een depressieve periode doormaken. De percentages zijn successievelijk 88.6 en 71.1 procent. Met uitzondering van myocardinfarct, psoriasis en migraine, waren andere lichamelijke aandoeningen duidelijk meer aanwezig bij patiënten die bij herhaling depressieve periodes doormaken. Omdat herhaalde depressie gepaard gaat met een afname van de lichamelijke gezondheid, moet speciale aandacht worden besteed aan de lichamelijke gezondheid van depressieve patiënten op de middellange – en lange termijn.

Gili et al. Medical comorbidity in recurrent versus first-episode depressive patiënts. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2011; 123(3): 220-227.


Tags: