Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Onderzoek: Financiële schuld verhoogt kans op suïcidale gedachten

7 maart 2011 - Geplaatst onder: Suïcide

(Silhouet Literatuurscreening) – Een persoonlijke financiële schuld kan gepaard gaan met angst, depressie en suïcidaliteit. Het doel van deze studie* is om de relatie te onderzoeken tussen financiële schuld en suïcidale ideatie in de context van sociodemografische factoren, werk en inkomen, levensstijl en recent doorgemaakte traumatische levensgebeurtenissen, zoals werkloosheid of scheiding. Onder 7461 volwassenen werd onderzocht hoe vaak zich suïcidale gedachten voordoen en of er financiële problemen waren. Uit de resultaten kwam naar voren dat 4.3 procent van de deelnemers gedachten hebben om suïcide te plegen. Het betrof 1.8 procent van de mannen en 7.0 procent van de vrouwen. Degenen met financiële schulden hadden een twee keer grotere kans dat ze aan suïcide dachten. Moeilijkheden om schulden op aankopen of creditcard terug te betalen, waren sterk geassocieerd met suïcidale gedachten. Daarnaast traden gevoelens van hopeloosheid op. Geconcludeerd kan worden dat het aantal schulden en de oorzaken van deze schulden, zoals werkloosheid en scheiding, kunnen leiden tot suïcidale gedachten. Naast schuldsanering kan daarom psychiatrische hulp nodig zijn.

*Meltzer et al. Personal debt and suicidal ideation. Psychological Medicine. 2011; 41: 771-778. (Engeland)


Tags: