Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Onderzoek: Depressieve mensen ervaren vaak pijn

3 april 2011 - Geplaatst onder: Depressie

(Silhouet Literatuurscreening) – In een Spaanse studie werden aan 3566 poliklinische patiënten met depressie gevraagd of ze pijnklachten hadden. Daarnaast werd hun gebruik van antidepressiva en pijnstillers in kaart gebracht. Van de depressieve patiënten ervaart maar liefst 59.1% pijnklachten. Factoren die samenhangen met pijn zijn vrouwelijk geslacht, verlies aan energie, depressie door een lichamelijke oorzaak en dysthymie: een mildere vorm van een depressie waarbij de patiënt sociaal en maatschappelijk nog actief kan zijn. Risicofactoren voor pijn zijn leeftijd en de ernst van de depressie. De resultaten laten een hoog percentage pijn zien bij depressieve patiënten en daarom is het zinvol dat psychiaters hun patiënten met een depressie standaard vragen naar pijnklachten.

Agüera-Ortiz et al. Pain as a symptom of depression: Prevalence and clinical correlates in patients attending psychiatric clinics. Journal of Affective Disorders. 2011; 130(1-2): 106-112. Spanje.


Tags: