Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Onderzoek: Culturele aspecten van de sociale angststoornis

23 februari 2011 - Geplaatst onder: Angst

(Silhouet Literatuurscreening) – Om de culturele aspecten van de sociale angststoornis te onderzoeken, werd in dit onderzoek* enerzijds gekeken naar de relatie tussen het hoe vaak het voorkomt (prevalentie), de symptomen en behandeling en anderzijds naar de cultuur, ras en etniciteit. Het blijkt dat de cultuur een rol speelt. Zo lieten Aziatische culturen de laagste prevalentie zien, terwijl Russische en Amerikaanse bevolkingen de hoogste prevalentie van de sociale angststoornis kennen. Taijin kyofusho is mogelijk weer een andere expressie van de sociale angststoornis.

Zie voor meer informatie hierover onderstaande tekst van Wikipedia:

Taijin kyofusho (対人恐怖症), ook wel mask disease is een psychische aandoening, een angstcomplex dat voornamelijk voorkomt in Japan. De aandoening uit zich in teruggetrokken gedrag, uit angst een ander te mishagen, irriteren of in verlegenheid te brengen door het eigen voorkomen, de geur, een gelaatsuitdrukking enzovoort. Japanse psychiaters beschouwen de aandoening doorgaans als een pathologisch overdreven onderdanigheid. Taijin kyofusho onderscheidt zich dus van de Westerse sociale fobie, waarbij de lijder bang is om zelf afgewezen of in verlegenheid gebracht te worden.

Geconcludeerd wordt dat de sociale contacten van iemand gezien moeten worden in het licht van diens cultuur, ras en etnische achtergrond om goed zicht te krijgen op de mate en de expressie van de sociale angststoornis.

* Hofmann et al. Cultural aspects in social anxiety and social anxiety disorder. Depression and Anxiety. 2010; 27(12): 1117-1127


Tags: