Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Onderzoek: Borderline zorgt voor een hardnekkig beloop van depressie

31 maart 2011 - Geplaatst onder: Depressie

(Silhouet Literatuurscreening) – Uit een Amerikaans onderzoek onder 1996 deelnemers met een depressieve stoornis werd de invloed onderzocht van persoonlijkheidsstoornissen op het beloop van een depressie. Van de deelnemers hadden 15.1% een aanhoudend beloop van hun depressie en 7.3% van de mensen die weer hersteld was, kreeg weer een terugval. Van de borderline, paranoïde en schizoïde (sociale afstandelijkheid en beperkte emotie) persoonlijkheidsstoornissen blijkt borderline een significante voorspeller voor een vasthoudend beloop van depressie. 

Bij mensen met een depressieve stoornis moet daarom onderzocht worden of er geen sprake is van een borderline persoonlijkheidsstoornis.  Geen enkele persoonlijkheidsstoornis voorspelde terugval.

Skodol et al. Relationship of personality disorders to the course of major depressive disorder in a nationally representative sample.
American Journal of Psychiatry. 2011; 168: 257-264. USA.


Tags: